zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Tin tức hoạt động
31/10/2018

Tổ chức Diễn đàn Quốc tế Save the World 2018

FacebookTwitterEmailLineKakaoMessage

Ngày 31/10, Diễn đàn Quốc tế Save the World 2018 được tổ chức tại Songdo Convensia, Incheon. Diễn đàn Quốc tế Save the World được tổ chức bởi Quỹ WeLoveU Quốc tế; Hơn 500 người đã tham dự, bao gồm Adel Mohammad Adaile – Đại sứ Jordan và các nhà ngoại giao tại Hàn Quốc thuộc Đại sứ quán Iraq, Việt Nam, Lào, Bangladesh và nhân viên tổ chức quốc tế & NGO quốc tế, nhân viên các ngành nghề các nước như chính trường, tài chính, học thuật, ngành luật, ngành y v.v…

Diễn đàn Quốc tế Save the World – Sự kiện thảo luận vì cứu hộ khẩn cấp

Diễn đàn Quốc tế Save the World là sự kiện thảo luận phương án mang tính thực chất để giúp hàng xóm làng địa cầu bị đau đớn do chiến tranh, thảm họa và biến đổi khí hậu. Năm nay họ thảo luận sâu sắc với chủ đề cứu hộ khẩn cấp đối với người tị nạn. Hơn nữa, họ tìm kiếm phương án hành động cụ thể và vai trò của NGO để cứu hộ khẩn cấp; kế hoạch tạo dựng quan hệ đối tác bền vững giữa tổ chức quốc tế, chính phủ, đoàn thể xã hội dân sự.

Thông qua lời khai mạc, Chủ tịch Zahng Gil Jah nêu rõ mục đích rằng “Để giải quyết các vấn đề nổi lên trên thế giới như biến đổi khí hậu, mâu thuẫn, nghèo đói, bệnh tật v.v… thì từ một người đến địa phương, tất thảy mọi loài người trên làng địa cầu phải góp sức. Theo đó chúng tôi đã tổ chức sự kiện này để có được sự quan tâm đến Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là mục tiêu chung của xã hội quốc tế và Liên Hiệp Quốc, rồi khuyến khích tích cực thực hiện.”

“Save the World”, Tính cần thiết của hiệp lực để cứu thế gian

Những người phát biểu của Diễn đàn Quốc tế Save the World 2018 là Phó chủ tịch Ủy ban Hàn Quốc của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) Kim Ok Hyun, Cục trưởng Mông Cổ-Nga thuộc Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ Paul Wilcox, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Iraq (UIMS) Ahmed Mushrif Abdulhameed, Tổng thư ký Tổ chức từ thiện Jordan Hashemite (JHCO) Ayman Riyadh AL Mufleh, Phó chủ tịch Quỹ WeLoveU Kim Joo Cheol. Họ chỉ trích rằng “Thiên tai như lũ lụt, đói kém, bão, núi lửa, động đất, và thảm họa nhân tạo gia tăng trên khắp thế giới. Theo đó, tầm quan trọng của cứu hộ khẩn cấp cũng lớn dần.” Họ nhấn mạnh tính cần thiết của việc thiết lập mạng lưới & tạo dựng quan hệ đối tác giữa chính phủ và NGO các nước để giúp hàng xóm làng địa cầu và người tị nạn.

Những người tham dự gật đầu lắng nghe phát biểu, cùng nhau suy nghĩ về những hoạt động cứu hộ khẩn cấp mà chúng ta có thể đưa vào thực hiện ngay trong tình huống thảm họa tăng vọt.

Quỹ WeLoveU ký kết MOU với Tổ chức từ thiện Jordan Hashemite & Hiệp hội Y khoa Iraq

Vào ngày này, Quỹ WeLoveU ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Tổ chức từ thiện Jordan Hashemite & Hiệp hội Y khoa Iraq. Ba đoàn thể hứa thiết lập mạng lưới và hiệp lực để chi viện mang tính chủ nghĩa nhân đạo. Adaile – Đại sứ Jordan tại Hàn Quốc nói về ý nghĩa của sự kiện như sau.

Hoạt động cứu hộ khẩn cấp không còn là vấn đề chỉ giới hạn cho cá nhân hoặc một đất nước, cho nên cần thiết sự quan tâm sâu sắc và quan hệ đối tác của xã hội quốc tế. Vì vậy, tôi kỳ vọng rằng Diễn đàn Quốc tế Save the World của Quỹ WeLoveU không chỉ cho biết tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn cầu thông qua hoạt động cứu hộ khẩn cấp mà còn đóng góp cho giải quyết những vấn đề trên thế giới dựa vào hợp tác.

Quỹ WeLoveU cung cấp sự giúp đỡ mau chóng và thực chất thông qua hoạt động cứu hộ chủ nghĩa nhân đạo đa dạng cho hàng xóm làng địa cầu gặp khó khăn. Mở rộng hiệp lực vì cứu hộ khẩn cấp thông qua Diễn đàn Quốc tế Save the World, Quỹ định tổ chức hoạt động cứu hộ sôi nổi hơn cho những người đau đớn do thảm họa.