zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Press

Đây là ngôn luận phản ánh cuộc đời phụng sự và hoạt động chủ nghĩa nhân đạo của Chủ tịch Zahng Gil Jah, bộ hành của bà thông qua Quỹ WeLoveU Quốc tế, sự tham gia của mọi tầng lớp, hiệp lực quốc tế.

Woman Chosun

Bài ca hy vọng hướng về gia đình làng địa cầu
<Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới> lần thứ 20

Site link 2020.01.01

Woman Dong-A

Chia sẻ vĩ đại của các anh hùng bình thường Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20

Site link 2020.01.01

Newsweek

Chăm sóc bằng tình yêu của mẹ, kêu “We love you” bằng một giọng tiếng

2019.12.16

Seoul City

Mang lại biến hóa cho tương lai làng địa cầu bằng tình yêu không thay đổi
Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức “Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20” Sức mạnh “tình yêu mẹ”… Phụng sự đều đặn, mở rộng hiệp lực quốc tế

2019.12.01

Woman Dong-A

Dấu chân của Quỹ WeLoveU Quốc tế vì “thế gian mọi người đều hạnh phúc”

Site link 2019.11.01

Woman Dong-A

Quỹ WeLoveU Quốc tế Lào Vỗ về nỗi buồn của nạn nhân tại hiện trường Đập thủy điện bị vỡ ở Lào!

Site link 2018.12.01

ShinDongA

Quỹ WeLoveU tổ chức “Diễn đàn quốc tế Save the World 2018”
“Bằng “tấm lòng mẹ” là tình yêu hào phóng, hãy làm nên trái đất mọi người hạnh phúc!”

Site link 2018.12.01

Seoul City

“Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới” là hy vọng gặp gỡ tại ngõ mùa đông

2018.12.01

Newsweek

Tin nhắn hy vọng ấm áp tại hiện trường thiên tai “We Love U”

2018.09.24

Woman Dong-A

Bước chân tình yêu kết nối 7 tỷ nhân loại
Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới

Site link 2018.05.01

Newsweek

MOTHER’S LOVE TO THE WHOLE WORLD
Đi bộ 12 vòng trái đất cùng với hàng xóm

2018.04.30

ShinDongA

“Tình yêu của mẹ không có biên giới. We♥U”

Site link 2018.01.01

Newsweek

“1 bước chân của 10 người tốt hơn 10 bước chân của 1 người”

2017.12.01

Woman Chosun

“Chia sẻ tình yêu bằng kim chi chứa đầy tấm lòng của mẹ”

Site link 2017.11.30

Seoul City

Cùng đi bộ vì “làng địa cầu mọi người hạnh phúc”

Site link 2017.06.01

Seoul City

Đồng hành hy vọng vì gia đình làng địa cầu 7 tỷ

Site link 2016.05.23

ShinDongA

Mỗi bước chân trao tặng hy vọng cho 7 tỷ nhân loại

Site link 2016.05.18

Woman Dong-A

“Chia sẻ tình yêu bằng kim chi”

Site link 2016.01.01

Seoul City

Bài ca của hy vọng mới cùng hát bằng nhiệt khí tình yêu
Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức “Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới”
Cổ vũ trẻ em mắc bệnh tim & bệnh hiếm, nan y và gia đình thiệt thòi phúc lợi

Site link 2015.12.01

Seoul City

Những người nẩy mầm hy vọng bằng tình yêu như ánh nắng mùa xuân
Quỹ WeLoveU Quốc tế tổ chức Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới
Đôi tay giúp đỡ gia đình đa văn hóa & gia đình thiệt thòi phúc lợi

Site link 2015.05.01