zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Tin tức hoạt động

Đây là tin tức hoạt động & công tác phúc lợi đa góc độ của Chủ tịch Zahng Gil Jah vì bảo vệ nhân quyền phụ nữ, chi viện người yếu thế xã hội, chi viện thế hệ tương lai, hiệp lực hòa bình quốc tế v.v...

Sự ấm áp được trao cho các nhóm dễ bị tổn thương, dân tị nạn và bệnh nhân ở Jordan

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2021, Tổ chức WeLoveU Quốc tế do Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah…

Xem chi tiết

Chi viện cho Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Việt Nam

Vào tháng 10 năm 2020, WeLoveU đã chi viện vật phẩm cho các Trung tâm điều dưỡng thương binh và…

Xem chi tiết

Tổ chức WeLoveU Quốc tế & Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam ký MOU

Vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, Tổ chức WeLoveU Quốc tế đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về…

Xem chi tiết

Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah chi viện vật phẩm phòng dịch Covid-19 cho Ecuador

Vào tháng 3 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đại dịch Covid-19. Với sự…

Xem chi tiết

Quỹ WeLoveU tổ chức Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20

Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20 được tổ chức vào ngày 02/12. Đây là sự kiện…

Xem chi tiết

Chia sẻ kim chi tình yêu của mẹ lần thứ 16

Một sự kiện được mở để giúp hàng xóm khó khăn trải qua mùa đông với kim chi chứa đầy…

Xem chi tiết

Tổ chức Diễn đàn Quốc tế Save the World 2019

Diễn đàn Quốc tế Save the World 2019 được tổ chức trong vòng ba ngày từ ngày 22 đến 24/5.…

Xem chi tiết

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 20 tuyên bố triển vọng Save the World

Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 20 được tổ chức tại Quảng trường…

Xem chi tiết

Tổ chức Tọa đàm của Quỹ WeLoveU Quốc tế 2019

Tọa đàm của Quỹ WeLoveU Quốc tế 2019 được tổ chức tại nơi sự kiện Grand InterContinental Seoul Parnas nằm…

Xem chi tiết

Tặng hy vọng cho Trường cấp II, III Sepon, Lào bằng cách cải thiện môi trường giáo dục

Quỹ WeLoveU Quốc tế (Chủ tịch Zahng Gil Jah) cải thiện môi trường giáo dục của Trường cấp II, III…

Xem chi tiết