zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Niềm tin

“Với tình yêu thương của mẹ,
làm cho không ai sống cô đơn giữa gia đình làng địa cầu
và tạo dựng thế gian mọi người được tôn trọng và sống hòa bình.”

Mẹ không tiếc thậm chí cuộc đời mình nếu là vì con cái. Mẹ chữa lành tấm lòng bị thương của con cái, trao tặng dũng khí và hy vọng để có thể gượng dậy lại. Niềm tin và triển vọng của Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah là với tình yêu thương của mẹ thể này, làm cho không ai sống cô đơn giữa gia đình làng địa cầu và tạo dựng thế gian mọi người được tôn trọng và sống hòa bình.

Thế gian không ai bị cô lập

Từng người từng người đều là những sự tồn tại rất quan trọng và quý báu. Mong tạo thành thế gian mà mọi người hạnh phúc và hòa bình, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, dân tộc và tôn giáo, không phân biệt người yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật v.v...

“Cuộc đời chúng ta thật quá là ngắn ngủi. Cảm giác cô độc mà một mình phải chịu đựng cuộc đời ngắn ngủi và vất vả, là bất hạnh lớn lao thay. Có rất nhiều người đang sống cuộc đời cô độc và cô lập thể này ở trên làng địa cầu. Tuy nhiên trong cuộc đời mệt nhọc, nếu có người đồng hành, lo lắng cho tôi và cổ vũ rằng hãy cố lên thì đó là sự an ủi và hy vọng lớn lao dường bao?”

Loài người là “gia đình làng địa cầu”

“Nhìn xuống từ vũ trụ thì trái đất là một khu phố; 7,7 tỷ nhân loại sống trong đó chẳng khác gì một gia đình.”

Cho dù diện mạo, ngôn ngữ, đất nước và môi trường mình sinh ra khác nhau nhưng người thế giới đều giống như là “gia đình làng địa cầu”. Gia đình là cộng đồng của tình yêu thương quý báu nhất trên thế gian. Gia đình được cấu thành bởi cha, mẹ và các con cái, là những sự tồn tại yêu thương, nhường nhịn và tôn trọng lẫn nhau. Giống như gia đình trở nên hòa thuận bởi sự dạy dỗ và tình yêu thương ấm áp của mẹ, nếu mọi người ôm ấp tấm lòng yêu thương của mẹ thì cánh cửa giao tiếp được mở trong gia đình làng địa cầu và sự hòa thuận được hình thành.

Con người phải thay đổi thì thế gian mới thay đổi

“Đơn vị tối thiểu để cấu thành nhân loại là “con người”. Nếu tấm lòng và hành động của mỗi người thay đổi tích cực thì gia đình trở nên hạnh phúc; hàng xóm và xã hội trở nên sáng láng; nhà nước và thế giới có thể tiến bộ một cách hòa bình.”

Cho đến khi một người trưởng thành với nhân tính ngay thẳng thì ở đằng sau có mẹ, là người nuôi dưỡng và giáo dục con cái bằng sự vất vả và hy sinh ngày đêm. Với ý nghĩa đó, mọi người mẹ vừa là giáo viên tối cao của loài người, vừa là người hòa giải (Peacemaker) của gia đình. Khi những người xem và học theo tấm lòng ấm áp của mẹ, sống đời này trong khi chia sẻ và nhường nhịn lẫn nhau thì xã hội chúng ta không còn mâu thuẫn và phân tranh. Phát triển bền vững và hòa bình sẽ được thực hiện trên làng địa cầu.