zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

장길자 국제위러브유 명예회장 사진

Zahng Gil Jah - Chủ tịch danh dự Quỹ WeLoveU Quốc tế

Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah của Quỹ WeLoveU Quốc tế là nhà hoạt động chủ nghĩa nhân đạo không ngừng hoạt động vì thế gian mà ai cũng được tôn trọng và hòa bình bền vững. Bà là nhà sáng lập Quỹ WeLoveU Quốc tế - Đoàn thể phúc lợi toàn cầu, và là nhà lãnh đạo về mặt tinh thần, dạy dỗ cuộc đời giúp đỡ và chăm sóc lẫn nhau.

Với tấm lòng của mẹ, coi cả loài người là “gia đình làng địa cầu”, bà đã sống cuộc đời hiến thân chia sẻ, phụng sự, cố gắng bảo vệ nhân quyền của phụ nữ, tạo dựng xã hội không phân biệt người yếu thế, thực hiện hòa bình quốc tế và thế gian không có chiến tranh.

Video Message

Chủ tịch Zahng Gil Jah có “tấm lòng của mẹ” làm biến đổi xã hội

Chủ tịch Zahng Gil Jah đã và đang giúp đỡ và chăm sóc rất nhiều người ở các nước thế giới bằng tấm lòng của mẹ. Tục ngữ có câu “Nếu gia đình hòa thuận thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp.” Người được dạy dỗ ngay thẳng ở nhà và trưởng thành trong tình anh em sẽ làm xã hội và nhà nước sung túc và đóng góp cho sự tiến bộ của loài người. Như thế này, ở đằng sau hạnh phúc và thịnh vượng của cá nhân, gia đình, xã hội, nhà nước và loài người có “người mẹ”.

Bây giờ điều thật sự cần thiết trong xã hội chúng ta là tình yêu thương của mẹ. Sự tiến bộ và hòa thuận của gia đình làng địa cầu cũng vậy. Với hình ảnh thấp nhất, mẹ dành mọi tình yêu thương và sự quan tâm cho con cái và hiến thân trước sau như một trong cả đời. Mẹ gìn giữ sự sống, sức khỏe và an toàn của con cái, dẫn dắt để các con cái hòa thuận nhau, trưởng thành ngay thẳng, đóng góp xã hội và sống hạnh phúc.

Mẹ vừa là tình nguyện viên tuyệt vời nhất, vừa là nhà nhà giáo, vừa là nhà lãnh đạo. Vì thế nên người ta gọi Chủ tịch Zahng Gil Jah là “mẹ” vì Chủ tịch thực tiễn tình yêu thương một cách lặng lẽ trong suốt đời, đóng góp cho phúc lợi, hòa thuận và hòa bình của loài người, với tư cách là tình nguyện viên, nhà giáo và nhà lãnh đạo.

Chủ tịch Zahng Gil Jah - Mẹ của những người bị cô lập

Chủ tịch Zahng Gil Jah đã dồn mọi sự quan tâm vì hạnh phúc của 7,7 tỷ gia đình làng địa cầu. Suốt đời của bà là “cuộc đời của mẹ”. Bà trao tặng sự sống mới cho các trẻ em gồm các trẻ em thở gấp vì mắc bệnh tim, trao tặng dũng khí và hy vọng cho những người bị đau đớn do thảm họa bất ngờ, và trao tặng tình yêu ấm áp cho những người bị cô lập ở nơi tối tăm trong xã hội.

Bằng tình yêu thương của mẹ ôm ấp loài người, bà hy sinh sự an nguy của bản thân để cứu sống những người nguy kịch. Hình ảnh ấy mang lại cảm động sâu sắc trong tấm lòng của những người xung quanh. Đôi tay của một người, hai người nhóm lại, quy mô hoạt động được mở rộng đến nỗi dần dần nhiều người cùng giúp hàng xóm, giúp địa phương và giúp đất nước. Vượt quá Hàn Quốc, rất nhiều người ở các nước thế giới tham gia bộ hành của Chủ tịch Zahng Gil Jah.

Bộ hành của tình yêu thương không nghỉ ngơi

Cùng họ, Chủ tịch Zahng Gil Jah giúp những người bị đau đớn bởi bệnh tật, thảm họa, nghèo đói v.v... Bộ hành của bà được tiến hành rộng rãi hơn và vội vã hơn. Chi viện máy bơm nước, thiết bị cung cấp nước, thiết bị chứa nước cho người dân châu Á & châu Phi bị đau đớn do thiếu nước; chi viện thuốc và đồ dùng sinh hoạt cho nạn nhân nội chiến ở Trung Đông. Bản thân sự ấy là sự sống và là hy vọng đối với họ. Bộ hành “tình yêu thương của mẹ” sẽ được tiếp diễn không ngừng cho đến khi đạt tới thế gian hòa bình và hạnh phúc, không có chiến tranh hoặc sự phân tranh và không ai bị cô lập.