zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Thế gian hòa bình mà những nỗ lực nhỏ làm nên

Trong 'Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 20'

2/12/2019
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Thấm thoắt đã trải qua 20 năm trong khi giúp sự khó khăn của hàng xóm làng địa cầu thông qua Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới. 20 năm là tuổi trưởng thành. Giờ Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới an ủi nỗi đau và nỗi buồn của hàng xóm làng địa cầu bằng bài ca của tình yêu thương, bằng tấm lòng của mẹ; Hòa nhạc đã trở thành sự kiện yêu thương, an ủi, liên hiệp, hòa thuận lẫn nhau, và sẽ mở rộng bộ hành ấy. Vai trò của chúng ta dầu nhỏ nhưng nỗ lực nhỏ ấy làm cho thế gian này ấm áp và hòa bình hơn. Quỹ WeLoveU chúng ta sẽ cố gắng lấy đầy tấm lòng của người thế giới bằng tình yêu thương, an ủi bằng tình yêu thương, và đóng góp cho hòa bình thế giới bằng cách bài ca của tình yêu thương được vang ra trong khắp nơi trên làng địa cầu.

Mọi người hãy cố lên! Giống như trải qua ban đêm tăm tối thì đến buổi sáng, thế gian này không phải chỉ có tăm tối và mệt nhọc đâu. Hôm nay thông qua thời gian này, xin hãy tạm thời đặt xuống nỗi đau đớn của thời gian qua, cùng hát bài ca của tình yêu thương, và đứng dậy lại hướng về tương lai sáng láng và đầy hy vọng. Chúng tôi sẽ cổ vũ các vị, những người đứng dậy mạnh mẽ bằng tấm lòng đầy hy vọng.