zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

1/6/2011

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Giải thưởng phụng sự tình nguyện của Tổng thống Mỹ là giải thưởng mà Tổng thống Mỹ trao tặng cho cá nhân hoặc đoàn thể hoạt động phụng sự nhiều. Chính phủ trao tặng giải đồng, giải bạc, giải vàng tùy theo thời gian hoạt động phụng sự, và trao tặng Giải Lifetime là cấp bậc cao nhất gồm cả giải đồng, giải bạc, giải vàng đối với trường hợp hoạt động phụng sự hiến thân hơn 4.000 tiếng.


ơn quý vị đã trợ giúp nhu cầu cấp bách nhất của đất nước và xã hội chúng ta.

Trong bài phát biểu nhậm chức, tôi đã nói rằng chúng ta cần một kỷ nguyên mới mà mỗi một người dân Mỹ đều phải nhận thức rằng chúng ta phải có nghĩa vụ đối với chính bản thân mình, quốc gia và cả thế giới. Đây không phải là nghĩa vụ mà chúng ta miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thay vào đó nên vui vẻ thực hiện nó, xác nhận sự hiểu biết rằng không gì làm thoả mãn tinh thần chúng ta hơn việc hiến thân cho một nhiệm vụ khó khăn.

Phụng sự tình nguyện của quý vị thể hiện lòng cống hiến đối với xã hội của quý vị, khiến nước Mỹ tiến thêm một bước tới gần lời hứa vĩ đại của nước Mỹ. (Tỉnh lược) Trong khi chính phủ có thể mở ra nhiều cơ hội hơn nữa để chúng ta phụng sự cho xã hội mình, thì mỗi một chúng ta phải nắm bắt lấy những cơ hội đó. Chân thành cảm ơn quý vị đã cống hiến hết mình, và thực hiện tất thảy những việc quý vị có thể để định hướng một ngày mai tốt đẹp hơn cho quốc gia vĩ đại của chúng ta.

Barack Obama (Tổng thống thứ 44 của Mỹ)