zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Toàn bộ làng địa cầu là một gia đình

Trong 'Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 20'

6/5/2019
FacebookTwitterEmailLineMessage

Có câu nói rằng “Gia đình là vương quốc của cha, thế giới của mẹ, và là thiên đàng của con cái.” Đến mức ấy, gia đình là nguồn cung cấp năng lượng hạnh phúc cho mọi người. Hơn nữa, gia đình là đơn vị nhỏ nhất làm nên hạnh phúc của loài người.

Khi gia đình hạnh phúc thì xã hội hạnh phúc; khi xã hội hạnh phúc thì nhà nước hạnh phúc; khi nhà nước hạnh phúc thì thế giới hạnh phúc. Sự thật này là nguyên lý rất đương nhiên.

Gia đình là khái niệm tối thiểu. Bây giờ là thời đại coi toàn bộ làng địa cầu là một gia đình. Cho dù khác màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, và phương thức sinh sống, nhưng chúng ta vẫn nhận thức rằng chúng ta là gia đình làng địa cầu thông qua từ vựng “con người”.

Hôm nay chúng ta tham gia sự kiện thể này để nghe câu chuyện khó khăn của gia đình làng địa cầu ở Hàn Quốc và nước ngoài, rồi để chìa bàn tay của tình yêu thương cho họ thông qua Đại hội đi bộ. Hãy gửi cổ vũ bằng tình yêu và hy vọng, thông qua bước chân đầy trông cậy của hôm nay, vì các gia đình làng địa cầu chờ đợi đôi tay giúp đỡ trong nhiều môi trường và tình huống khó khăn ở Hàn Quốc và nước ngoài.

Hãy giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau và nỗ lực vì hòa bình thế giới.