zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Sự giúp đỡ của người nước lạ làm nên kỳ tích

Trong 'Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 19'

25/11/2018
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Trong quá khứ, chúng ta cũng có thời kỳ khó khăn do nghèo đói trầm trọng trong khi hầu như mọi quốc dân đều trải qua thời đói kém. Giống như chúng ta vào thời kỳ ấy, 10% của dân số thế giới đang chịu nghèo đói, bị đau đớn do thảm họa và bệnh tật. Khi nhìn lại hình ảnh chúng ta ngày nay thì tôi nghĩ rằng nhờ cậy vào sự giúp đỡ của ai đó mà không hề biết họ tên ở nước lạ, chúng ta có thể làm nên kỳ tích bằng hy vọng và có được sức mạnh tự lập và sinh sống. Bây giờ kinh tế Hàn Quốc được xếp hạng cao trên thế giới. Giờ này, người dân Hàn Quốc phải tìm phương pháp sống cùng nhau, giúp đỡ hàng xóm và quốc gia khó khăn trong làng địa cầu. Đó là đạo lý đúng đắn.

Chúng ta đã đi trên cùng con đường trong khi bản thân cũng không biết. Nếu chúng ta đang đi trên cùng một con đường thì không nơi nào có gì hạnh phúc hơn đồng hành này nữa rồi. Các vị có mặt tại đây hôm nay là gia đình đời đời của Quỹ WeLoveU. Là những người nghĩ đến hiện thực đau đớn của người khác hơn là bản thân mình, khích lệ và giúp đỡ hào phóng hàng xóm khó khăn trong làng địa cầu, các vị là gia đình đời đời của Quỹ WeLoveU.