zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

2/9/2016

Bia cảm tạ của Bộ Tổng hợp Kinh tế Xã hội Ecuador

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Bộ Tổng hợp Kinh tế Xã hội bày tỏ tấm lòng biết ơn vì quý vị trao tặng 644 bộ đồ dùng vệ sinh và dụng cụ nấu ăn thiết yếu (tỉnh lược) để cứu hộ nạn nhân động đất ở 16A, bang Esmeraldas.

Trưởng phòng điều chỉnh Khu vực 1 Bộ Tổng hợp Kinh tế Xã hội Pablo de la Torre