zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Dự án

Với tấm lòng của mẹ, coi cả loài người là “gia đình làng địa cầu”, Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah hoạt động bảo vệ nhân quyền của phụ nữ, tạo dựng xã hội không phân biệt người yếu thế, chi viện giáo dục vì thế hệ tương lai, đối ứng biến đổi khí hậu & bảo vệ môi trường trái đất, thực hiện hòa bình quốc tế và thế gian không có chiến tranh.

Tấm lòng của mẹ
 • Bảo vệ nhân quyền phụ nữ
 • Chi viện người yếu thế xã hội
 • Chi viện thế hệ tương lai
 • Bảo vệ môi trường trái đất
 • Hiệp lực hòa bình quốc tế
Hạnh phúc của làng địa cầu

Bảo vệ nhân quyền phụ nữ

Phụ nữ vừa là nền tảng của sự sống, vừa là gốc rễ của sự tiến bộ xã hội. Với tư cách là người mẹ và với tư cách là người vợ, phụ nữ dành sự quan tâm đến khắp nơi và đóng vai trò đa dạng. Bản thân phụ nữ là những sự tồn tại rực rỡ, có tiềm năng vô hạn. Cho dù thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân nhưng có nhiều phụ nữ trên thế giới không được đảm bảo nhân quyền và bị đau đớn do bạo lực và phân biệt v.v... Chủ tịch Zahng Gil Jah hoạt động bảo vệ nhân quyền phụ nữ như quyền sinh tồn, quyền tự do, quyền giáo dục thông qua chi viện y tế, sinh kế và trị liệu tâm lý cho gia đình người mẹ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sang Hàn kết hôn v.v...

Hoạt động thi hành

 • Chi viện sinh kế & phụ nữ tự lập
 • Bảo vệ tình mẹ
 • Chi viện giáo dục người mẹ
 • Chi viện phụ nữ sang Hàn kết hôn thích ứng xã hội & trị liệu tâm lý

Chi viện người yếu thế xã hội

Khá nhiều người bị thiệt hại do bất bình đẳng, phân biệt, bất cân bằng trong đủ loại tình huống như nạn đói, thiếu nước, nghèo khó, bệnh tật, thảm họa, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường v.v... Chủ tịch Zahng Gil Jah đã và đang gắng sức bảo vệ những người yếu thế để ai cũng có thể sống bình đẳng và không bị phân biệt do bất cứ lý do nào như giới tính, độ tuổi, văn hóa, khuyết tật, điều kiện kinh tế v.v...

Hoạt động thi hành

 • Chi viện phúc lợi & y tế người cao tuổi
 • Chi viện phúc lợi & y tế tầng lớp yếu kém
 • Chi viện xóa nghèo & nạn đói
 • Chi viện phúc lợi xã hội địa phương
 • Vận động Hiến máu Một Hai
 • Khôi phục & cứu hộ thiệt hại tai nạn

Chi viện thế hệ tương lai

Trẻ em và thanh thiếu niên là nhân vật chính của thế hệ tương lai. Giúp họ có thể lớn lên trong xã hội công bằng và lành mạnh là bước đầu tiên đến tương lai sáng láng. Chủ tịch Zahng Gil Jah giáo dục hầu cho các nhân vật chính của tương lai có thể bồi dưỡng nhân tính và tình cảm ngay thẳng, ý thức cộng đồng của làng địa cầu. Và chi viện phí y tế, thiết bị giáo dục, cơ sở trường học để không có trẻ em bị cô lập do môi trường tồi tệ. Chăm sóc các trẻ em & thanh thiếu niên một cách tỉ mỉ bằng tấm lòng của mẹ để họ có thể trưởng thành ngay thẳng trong khi được bảo đảm nhân quyền và nuôi dưỡng ước mơ.

Hoạt động thi hành

 • Chi viện phúc lợi & y tế trẻ em
 • Chi viện giáo dục trẻ em & thanh thiếu niên
 • Chi viện cơ sở trường học & thiết bị giáo dục
 • Giáo dục nhân tính thế hệ tương lai & Giáo dục phụ huynh

Bảo vệ môi trường trái đất

Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu gây các thảm họa môi trường và uy hiếp mảnh đất của cuộc sống chúng ta. Để con người và thiên nhiên có thể cùng tồn tại trong môi trường an toàn, và loài người có thể đạt được sự tiến bộ bền vững, Chủ tịch Zahng Gil Jah tiên phong trong việc duy trì môi trường trái đất sạch sẽ. Cải thiện ý thức môi trường của người thế giới, làm sạch xã hội địa phương thông qua Vận động Clean WORLD khắp thế giới. Giúp gia đình làng địa cầu bị đau đớn do thiếu nước và biến đổi khí hậu, đào tạo nhà lãnh đạo môi trường sẽ bảo vệ trái đất xanh tươi.

Hoạt động thi hành

 • Vận động Clean WORLD khắp thế giới
 • Chi viện nước uống & vệ sinh cho quốc gia thiếu nước
 • Chi viện y tế người tị nạn vì khí hậu & Tăng cường năng lực tự lập
 • Chiến dịch & Giáo dục môi trường & Đào tạo nhà lãnh đạo môi trường

Hiệp lực hòa bình quốc tế

Hòa bình không thể được thực hiện chỉ bằng cách kết thúc chiến tranh và phân tranh. Một nền hòa bình thực sự chỉ có thể được thực hiện bằng cách loại bỏ tội phạm xã hội & xung đột & phân biệt đối xử v.v..., và bằng cách hòa thuận & thông hiểu & đảm bảo quyền lợi của tất cả mọi người. Cá nhân, địa phương, quốc gia, và thế giới phải “cùng nhau” tham gia quá trình này.

Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah tổ chức các sự kiện hiệp lực hòa bình để người thế giới có thể cùng nhau tạo dựng tương lai đầy hy vọng của loài người. Thông qua điều này, Quỹ cùng tổ chức quốc tế, chính phủ & cơ quan & xã hội dân sự các nước v.v... tìm kiếm phương án tiến bộ để đề phòng chiến tranh, cứu hộ khẩn cấp, cứu hộ mạng sống. Bộ hành chủ nghĩa nhân đạo toàn cầu thể này tương đồng với việc thi hành Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) là vấn đề chung của xã hội quốc tế, và nhờ đó mở ra con đường hòa bình của nhân loại.

Hoạt động thi hành

 • Cứu hộ người tị nạn chiến tranh
 • Chi viện y tế cho người có công
 • Thăm viếng Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
 • Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới
 • Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới
 • Tổ chức Diễn đàn quốc tế Save the World
 • Tổ chức Tọa đàm hợp tác phúc lợi toàn cầu với nhà ngoại giao các nước
 • Ký kết hiệp ước và hoạt động chung với tổ chức quốc tế, chính phủ & cơ quan & xã hội dân sự các nước