zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

3/9/2019

Bia tuyên dương của Đại sứ quán Iraq tại Hàn Quốc

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Xin công nhận và cảm ơn công lao và hiến thân quý báu của quý vị đối với người dân Iraq.

Đại sứ quán Iraq tại Hàn Quốc