zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

18/12/2018

Bản cảm tạ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thể thao Thanh thiếu niên tiểu bang Kratié, Campuchia

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Xin chân thành cảm ơn sâu sắc Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế đã trao tặng đồ dùng học tập và 4 nhà vệ sinh tương đương với 4.000 đô la cho Trường tiểu học ở làng

Sambok ,Chitr Borie, Kratie

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thể thao Thanh thiếu niên tiểu bang Kratié Lay Bora