zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

भिडियो

महिला अधिकार संरक्षण, विपन्नहरू तथा भावी पिढीहरूको सहयोग र
अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको निम्ति सहकार्य गर्नमा अध्यक्ष जाङ गिल जाले गर्नुभएका बहुआयामिक प्रयासहरूसम्बन्धी खबर