zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

July 15, 2019

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट मान्यता प्रमाण-पत्र, एल साल्भाडोर

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

यहाँहरूले देशका विद्यालयहरूलाई सामग्री, पुस्तकालय फर्निचर र सन्दर्भ पुस्तकहरू प्रदान गर्नुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।

जुआन कार्लोस आर्टेगा, शिक्षा व्यवस्थापन राष्ट्रिय निर्देशकको अन्तरिम एजेन्ट सन् २०१९ जुलाई १५ तारिख